Aviso de Privacidad

POLÍTICA DE COOKIES


Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi una certa informació que posteriorment pugui utilitzar.


TIPUS DE COOKIES QUE UTILITZEM


Aquesta pàgina web utilitza cookies de tercers que són aquelles que s’envien al teu ordinador o terminal des d’un domini o una pàgina web que no és gestionada per nosaltres, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.

En aquest cas les Cookies són utilitzades amb finalitats estadístics relacionats amb les visites que rep i les pàgines que es consulten, quedant acceptat el seu ús en navegar per ella.


Si desitja més informació més sobre els tipus de cookies de seguiment i anàlisi de dades de Google faci clic aquí.

Per a informar-se sobre com eliminar les cookies del seu explorador:

Firefox

Chrome

Internet Explorer

Safari

Opera


POLÍTICA DE PRIVACITAT


1. INFORMACIÓ A l’USUARI


Eixam – Educació i Lleure,com a Responsable del Tractament, l’informa que, segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) i en la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem la seva dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.

En aquesta Política de Privacitat descrivim com recollim les seves dades personals i per què els recollim, què fem amb ells, amb qui els compartim, com els protegim i les seves opcions quant al tractament de les seves dades personals.

Aquesta Política s’aplica al tractament de les seves dades personals recollits per l’empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d’aquesta Política, accepta que tractem les seves dades personals com es defineix en aquesta Política.


2. CONTACTE


Denominació social:

Eixam – Educació i Lleure

Nom comercial:

Eixam – Educació i Lleureç

Domicili:

C/ Daniel Mangrané núm. 3 de Jesús, Tortosa CP. 43590


3. PRINCIPIS CLAU


Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, la qual cosa inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:

Legalitat: Només recopilarem les seves Dades personals per a fins específics, explícits i legítims.

Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal al que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s’han recopilat.

Limitació de la Finalitat: Només recollirem les seves dades personals per als fins declarats i només segons els seus desitjos.

Precisió: Mantindrem les seves dades personals exactes i actualitzats.

Seguretat de les Dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per a garantir que les seves dades no sofreixin danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seva pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.

Accés i Rectificació: Disposem de mitjans perquè accedeixi o rectifiqui les seves dades quan ho consideri oportú.

Conservació: Conservem les seves dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per als fins per als quals s’han recopilat.

Les transferències internacionals: quan es doni el cas que les seves dades vagin a ser transferits fora de la UE/EEE es protegiran adequadament.

Tercers: L’accés i transferència de dades personals a tercers es duen a terme d’acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.

Màrqueting Directe i cookies: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i cookies.


4. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS


Els tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:

Dades de caràcter identificatiu.

També recollim de manera automàtica dades sobre la seva visita al nostre lloc web segons es descriu en la política de cookies.

Sempre que sol·licitem les seves Dades personals, l’informarem amb claredat de quines dades personals recollim i amb quina fi. En general, recollim i tractem les seves dades personals amb el propòsit de:

Proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats en el sector. Enviament de comunicacions.


5. LEGITIMITAT


D’acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les seves dades personals podran tractar-se sempre que:

· Ens ha donat el seu consentiment a l’efecte del tractament. Per descomptat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

· Per requeriment legal.

· Per exisitr un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privacitat, com per exemple l’enviament d’informació comercial bé per subscripció a nostra *newsletter o per la seva condició de client.

· Per ser necessària per a la prestació d’algun dels nostres serveis mitjançant relació contractual entre vostè i nosaltres.


6. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS


Les dades poden ser comunicats a empreses relacionades amb Eixam, Educació i Lleure per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d’Encarregats del Tractament. L’empresa no realitzarà cap cessió, excepte per obligació legal.


7. ELS SEUS DRETS


En relació amb la recollida i tractament de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per a:

· Accedir a les seves dades personals i a qualsevol altra informació indicada en l’Article 15.1 del RGPD.

· Rectificar les seves dades personals que siguin inexactes o estiguin incomplets d’acord amb l’Article 16 del RGPD.

· Suprimir les seves dades personals d’acord amb l’Article 17 del RGPD.

· Limitar el tractament de les seves dades personals d’acord amb l’Article 18 del RGPD.

· Sol·licitar la portabilitat de les seves dades d’acord amb l’Article 20 del RGPD.

· Oposar-se al tractament de les seves dades personals d’acord amb l’article 21 del RGPD.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada rrhh.

Pot exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a tuemail@tudominio.com

També té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.


8. INFORMACIÓ LEGAL


Els requisits d’aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalgui en qualsevol cas.

Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i l’empresa pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això ocorri, li avisarem de qualsevol canvi i li demanarem que torni a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirmi la seva acceptació.


AVÍS LEGAL


LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)


Eixam, Educació i Lleure, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

Eixam, Educació i Lleure es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web de Eixam, Educació i Lleure


1. DADES IDENTIFICATIVES


Denominació social:

Eixam – Educació i Lleure

Nom comercial:

Eixam – Educació i Lleureç

Domicili:

C/ Daniel Mangrané núm. 3 de Jesús, Tortosa CP. 43590


2. OBJECTE


A través del Lloc web, els oferim als Usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.


3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES


Quan per a l’accés a determinats continguts o servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.


4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL


L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en l’Espai Web i especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en el pàgina, que són propietat exclusiva de l’empresa i/o de tercers, els qui tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el trànsit econòmic. Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne a l’empresa de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment de tals obligacions. En cap cas l’accés a l’Espai Web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, tret que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, RH, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l’Espai Web i/o dels seus Continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l’empresa o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així com el propi Espai en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de l’Espai Web, el menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l’Espai Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat en l’Espai Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el «copyright» així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Espai Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’empresa l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.